salon kosmetologiczny Warszawa

Regulamin Salonu

salon kosmetologiczny Warszawa

Regulamin salonu Queens Clinic

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu Queens Clinic.

§1 AKCEPTACJA REGULAMINU

Klienci Queens Clinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty i umówienie się na zabieg do gabinetu Queens Clinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2 OBOWIĄZKI KLIENTA

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetologicznego. Przed każdym z nowych zabiegów również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez Klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

§3 REZERWACJA
Salon umożliwia m.in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji zabiegów za pośrednictwem aplikacji do umawiania wizyt – Booksy, telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu.


§4 BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W przypadku, gdy Klient regularnie spóźnia się na wyznaczone wizyty, pracownik może odmówić wykonania zabiegu z winy Klienta, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu nie będzie podlegać zwrotowi.
W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykorzystany, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. Odwołanie zabiegu może nastąpić tylko poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 728 529 539 lub potwierdzenie odwołania wizyty w wiadomości SMS przez pracownika salonu. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane. Klienci, którzy nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W przypadku dwukrotnego przemienienia terminu wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów, a zadatek idzie na poczet wykonanego zabiegu. W przypadku niestawienia się na wizytę kwota za zabieg idzie na poczet gabinetu.

§5 ZMIANA TERMINU WIZYTY

Gabinet zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani.

§6 PAKIETY

Ważność pakietów:
Depilacja laserowa – pakiet 5 zabiegów ważny 9 miesięcy, pakiet 10 zabiegów ważny 18 miesięcy. Endermologia – 5 zabiegów ważny 1 miesiąc, pakiet 10 zabiegów ważny 3 miesiące.
Eximia – pakiet 7 zabiegów ważny 2 miesiące.
Karboksyterapia – pakiet 3 zabiegów ważny 3 miesiące, pakiet 5 zabiegów ważny 5 miesięcy, pakiet 10 zabiegów ważny 10 miesięcy.
Ważność pakietu jest liczona od momentu jego zakupu. W przypadku niewykorzystania przez Klienta wszystkich zabiegów z pakietu do czasu jego ważności, pozostała ilość zabiegów przepada. Nie ma możliwości zwrotu pozostałej wartości zabiegów, ani zamiany na inne zabiegi. Pakiet przed końcem jego ważności można przekazać dla innej osoby. Nie ma możliwości rozkładania pakietów na raty.


§7 VOUCHERY I BONY
Vouchery są ważne przez okres 2 miesięcy od dokonania jego zakupu, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę. Voucher może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę. Voucher można wykorzystać na dowolną usługę o jego wartości lub dopłacić do droższej usługi. W przypadku dokładnie sprecyzowanej usługi na bonie wymiana na inną usługę rozpatrywana jest indywidualnie. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością vouchera a usługą.


§8 ROZLICZENIE

Za usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.queensclinic.pl . Osoby, które posiadają zniżki w postaci: voucher, bon podarunkowy, hasło promocyjne – powinny je okazać na recepcji przed rozliczeniem za usługę. W przeciwnym wypadku zniżka taka nie będzie mogła być uwzględniona.

 


§9 REKLAMACJE

1. W przypadku kwestionowania zabiegu bezpośrednio po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji. 2. Reklamacje za wykonane zabiegi po opuszczeniu Salonu mogą zostać uwzględnione tylko w sytuacjach wyjątkowych, które zostaną zaakceptowane przez pracowników Salonu. W takich sytuacjach Klient może domagać się poprawienia zabiegu lub zwrotu do 25% wartości wykonanego zabiegu.

§10 POZOSTAŁE USTALENIA

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 2. Dopuszcza się korzystanie z usług świadczonych przez salon również przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego. 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu. 3. Korzystając z usług Queens Clinic Klient zgadza się jednocześnie na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Zgadza się na publikację zdjęć okolicy zabiegowej bez publikacji danych oraz w przypadku twarzy czy miejsc charakterystycznych tylko dla Klienta (tatuaże, znamiona) na ich publikację w momencie zasłonięcia wyżej wymienionych cech. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Queens Clinic. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.